17/01/2022

L’art de ser feliç. Les 13 Portes

Ser una persona creativa vol dir usar al màxim totes les propietats sensorials, afectives, cognitives del nostre organisme. Això fa que visquem cada moment de la nostra vida amb plenitud.

La creativitat l’hem anat perdent des que som infants per raons diferents i a mesura que hem anat creixent ens hem tornat cada cop mes atents al que tenim que a allò que som, cosa que ens ha tornat, invariablement, infelices per diverses raons, que cal buscar, trobar i analitzar.

En aquesta formació ho farem a traves de fer sorgir comportaments, temperaments i creences que tenim arrelades, sempre amb l’ajut de les tècniques teatrals i tornant al treball en comunitat.

Quina és la raó: el teatre és un art bàsicament col·lectiu, per tant el primer que cal construir és la comunitat on es treballarà creativament, i recollir les diferents capacitats creatives de cadascú. Per a aconseguir-ho cal una bona dosi de confiança i coneixement de totes les persones que formaran part d’aquesta comunitat.

  • els ritmes de cadascú seran diversos

  • les capacitats de cadascú també

  • cal reconèixer les diferents implicacions

Això ens permetrà anar obrint les portes a la creativitat, que són 12 més una primera, la porta 0: la creació del cercle o comunitat. Aquesta porta haurà de quedar oberta, i poder-hi transitar sovint, si volem anar enriquint la comunitat i fer-la més forta per a l’Art de Ser Feliç, encarant tots els problemes i tensions que hi pugui haver, i tenint en compte que se’n produiran moltes, per vàries raons:

  • hi ha qui té tendència a voler passar per damunt de les altres persones en tot el que fa referència a la creativitat.

  • altres persones consideren que no son prou bones o que no són creatives i proposaran poc.

  • Així doncs, cal equilibrar les diferents veus de la comunitat per a que cadascú tingui el seu espai.